Kalite

Kalite Yaklaşımımız

Kâğıt bazlı ambalaj çözümlerinde seçkin bir üretici ve ihracatçı olarak; kalite, yenilik ve sürdürülebilirlikte endüstriyel standartlara bağlı olduğumuzu gururla bildiriyoruz.

Kalite, operasyonlarımızın kalp atışıdır. Müşterilerimizin siparişlerini oluşturmasıyla başladığı üretim yolculuğumuzun her aşamasında kalite vardır. Muhafaza, estetik ve çevresel sorumluluğun çok önemli olduğu kâğıt bazlı ambalajda kalite, üzerine başarı inşa ettiğimiz temeldir.

Kalite güvencesi, ürettiğimiz her ürünümüzün temel taşıdır. Kusursuz ambalaj çözümleri üretmeye olan sarsılmaz bağlılığımız, ürünlerinizin üretimden son tüketiciye kadar olan yolculukları boyunca dış etkenlerden etkilenmeden, bozulmamış durumda kalmasını sağlar. Kalite sadece bir ürün özelliği değildir; süreçlerimizin içine yerleştirilmiştir.

Katı kalite standartlarına bağlı kalarak üretim süreçlerimizi optimize ediyor, operasyonları kolaylaştırıyor ve atıkları azaltarak hem kendimiz hem de müşterilerimiz için maliyet tasarrufu sağlıyor, aynı zamanda çevremizi de koruyoruz.

Kalite ve Sürdürülebilirlik

Mayapack’te, kalite ile sürdürülebilirlik ayrılmaz değerler olup, kaliteyi sürdürülebilirlikle bütünleştiririz. Üretimde doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak çevreyi gözetirken, etkin kalite yönetimiyle ise üretimde hammadde ve enerji gibi tüm kaynakları verimli kullanarak müşterilerimize uygun maliyetler sunarız.

Kalite yönetimi kapsamında verimliliği sürekli iyileştirmeyi ve daha az kaynak kullanımıyla daha çok müşteri değeri yaratmayı hedefleyerek, sürdürülebilirliği daima geliştiririz. Gezegenimizin bir sakini olarak ambalajın çevreye olan tüm etkilerini gözlemliyor; sektörümüzün lider üreticilerinden biri olarak, bu etkileri en aza nasıl indirgeyeceğimizi de çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda yol göstericimiz ve çalışma prensiplerimizin belirleyicisi olan sürdürülebilirlik, Mayapack’in başucu değeridir.

Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıkları kapsayan sürdürülebilirlik; bu varlıkların sosyal, çevresel ve ekonomik yaşamlarının devamlılığını amaçlar. Bu devamlılık, keskin ve katı kurallarla değil; esnek ve kapsayıcı bir bakış açısıyla sağlanır. Sürdürülebilirliği sürdürülebilir kılan da tam olarak budur, dinamik ve akışkan olması. Mayapack olarak; üretimin, kalitenin ve çevrenin dinamiklerini daima takip eder, yapımızı daima güncel tutarız..

Sürdürülebilirlik Anlayışımız​

Çevresel Bilincimiz

Dünyamızın doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını teşvik ederek, üretim ve tedarik zincirimizdeki çevresel etkileri önemseyerek bugünden daha iyi bir gelecek yaratmak için katkıda bulunmayı kendimize görev biliriz.

Sosyal Bilincimiz

Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, toplumsal yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi güçlü bir sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürürüz.

Ekonomik Bilincimiz

Ulusal ve küresel arenada mevcut düzeyi iyileştirmek ve gelecek için daha
müreffeh topluluklar yaratmak adına benimsediğimiz adil ve dengeli gelir
dağılımı gözetiriz. Katma değerli ürün ve hizmetler üretirken tasarruf ederek, bütün paydaşlarla birlikte ekonomik büyümeyi hedefleyen konularda farkındalığımızı sürekli açık tutarız.”

Atık Yönetimi

Atık minimizasyonuna yönelik çalışmalarımız kapsamında, hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıklarımızın çevresel etkilerini azaltmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tehlikeli atıklarımızı özellikle lisanslı ve çevre düzenlemelerine uygun firmalara düzenli olarak teslim ediyoruz. Bu firmalar, atıkları güvenli bir şekilde taşımak, depolamak ve bertaraf etmek için gerekli bilgiye ve yetkiye sahiptir.

Ayrıca, tehlikesiz atıklarımızı da çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla lisanslı firmalara teslim ediyoruz. Bu sayede atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi sürdürülebilir yöntemlerle atık miktarını minimize etmeye katkıda bulunuyoruz. Bu çabalarımız, çevre koruma ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.

Sertifikalarımız

FSC

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 10002:2018

ISO 22000:2018

ISO 9001:2015

İŞLETME KAYIT BELGESİ