Kariyer

İnsan Kaynakları

Kâğıt bazlı ambalaj çözümlerinin lider üreticisi ve ihracatçısı olan Mayapack’in İnsan Kaynakları sayfasına hoş geldiniz. Mayapack olarak başarımızın; yetenekli iş gücü ve uzmanlığımızdan kaynaklandığının bilincindeyiz. Hem profesyonel gelişimi hem de kişisel refahı destekleyen kapsayıcı, sürdürülebilir ve saygılı bir çalışma ortamını sürdürmeye kararlıyız. Çalışanlarımıza sarsılmaz destek sağlayarak, onların hem profesyonel hem de kişisel olarak büyümelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Etik standartları destekliyor, saygı kültürünü benimsiyor ve sürekli öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Mayapack olarak; yalnızca kendi içimizde değil, sektörümüzde de olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

İK Misyonumuz

Mayapack olarak; sürdürülebilirlik ışığında, insan haklarının ve ideal çalışma koşullarının birleştiği, canlı ve kapsayıcı bir iş yeri geliştirmek öncelikli misyonumuzdur. Yenilik üretme, işbirliği yapma ve başarılı olma gücüne sahip, yetenekli bireylerden oluşan çeşitli bir topluluk yetiştirmeye kendimizi adadık.

İK Vizyonumuz

Mükemmelliğe olan bağlılığımız ürünlerimizin ötesine geçmekte ve operasyonlarımıza güç veren insanları da kapsamaktadır. Yaratıcılığı teşvik eden, fikirleri besleyen ve yetenekleri kullanan bir insan kaynakları vizyonuyla, birlikte yenilikçi çözümler üreterek ambalaj sektörünü yeniden tanımlamayı hedefliyoruz.

Biz bir aileyiz...

İK Değerlerimiz

Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Mayapack’te sürdürülebilirlik sadece moda bir kelime değil; insan kaynakları uygulamaları da dahil olmak üzere faaliyetlerimizin her yönünü aydınlatan temel bir değerdir. Sorumlu iş uygulamalarının daha parlak bir geleceğin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik taahhüdümüz aşağıdaki kilit alanları içermektedir:

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitliliğe sahip ekiplerin inovasyonu teşvik ettiğine inanıyoruz. İnsan kaynakları politikalarımız, geçmişi, cinsiyeti, etnik kökeni veya diğer özellikleri ne olursa olsun herkes için fırsat eşitliğini vurgulamaktadır. Mayapack’te, herkesin sesinin duyulduğu ve değer verildiği bir kültürü aktif olarak destekliyoruz.

Çevre Dostu Faaliyetler

Kağıt bazlı bir ambalaj şirketi olarak, ürünlerimizde yenilenebilir kaynaklar kullanmaktan gurur duyuyoruz. İK uygulamalarımız, çalışanları hem iş yerinde hem de kişisel yaşamlarında sürdürülebilir alışkanlıklar edinmeye teşvik ederek bu taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Sadece eğitimlerle çevre bilinci kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarımızı Mayapack çatısı altında sosyal sorumluluk projelerine katılmaları için teşvik ediyoruz.

Etik Kaynak Kullanımı

Tedarik ettiğimiz malzemelerin etik ve çevresel standartlarımıza uygun olmasını sağlayarak sürdürülebilirlik taahhüdümüzü tedarik zincirimizin tamamına yayıyoruz.

İnsan Haklarına Saygı

Faaliyetlerimizde insan haklarının korunmasına yürekten inanıyoruz. Bu ilkeye bağlılığımız aşağıdaki şekillerde kendini göstermektedir:

Çalışma Standartları

Tüm çalışanlar için adil ücretler, makul çalışma saatleri ve güvenli çalışma koşulları sağlayarak yerel ve uluslararası çalışma yasalarına bağlı kalıyoruz.

Ayrımcılık Yapmama

Ayrımcılığın Mayapack’te yeri yoktur. Her türlü ayrımcılık, taciz veya zorbalığa karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.

Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Operasyonlarımızda veya tedarik zincirimizde çocuk işçiliğini veya zorla çalıştırmayı kabul etmiyoruz. Ürünlerimizin etik bir şekilde tedarik edilmesini ve insani koşullar altında üretilmesini sağlamak için kontroller yapıyoruz.

Optimum Çalışma Koşullarının Sağlanması

Çalışanlarımızın refahı son derece önemlidir. En uygun çalışma koşullarını yaratma çabalarımız arasında şunlar yer almaktadır:

Eğitim ve Gelişim

Sürekli öğrenme ve büyüme kültürünü teşvik ediyoruz. Çalışanlarımız, becerilerini geliştirmek ve kariyerlerinde ilerlemek için eğitim programlarına, seminerlere ve gelişim fırsatlarına erişebilmektedir.

Sağlık ve Güvenlik

Titiz iş sağlığı ve güvenliği protokolleri uygulayarak, gerekli eğitimleri vererek ve güvenli bir işyeri sağlayarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine öncelik veriyoruz.